Zajęcia

Większość pierwszoklasistów miała już z pewnością kontakt z logopedą w klasie zerowej lub w przedszkolu. Jeżli jednak nigdy wcześniej dziecko nie zostało zbadane logopedycznie warto zasięgnąć rady specjalisty w celu wykluczenia wad wymowy. Rodzice powinni wiedzieć, że wszelkie nieprawidłowości mowy powodują błędy w pisaniu, trudności w czytaniu

Celem intensywnego przygotowania dziecka do szkoły jest m.in. skupienie się nad ostatnim etapem kształtowania się mowy tak by była ona dojrzała kiedy dziecko wstąpi w progi szkolne. Chodzi tu o bogaty zasób słów, logiczną, składniową i gramatyczną formę wypowiedzi ale też o czystą i wyraźną wymowę.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:


Rozwój mowy

Najczęściej zadawane przez rodziców i opiekunów pytania ...

Nasza klinika

Profilaktyka

Każdy rodzic powinien mieć świadomość, że do poważnych wad zgryzowych oraz wad wymowy prowadzą ...

Wspomaganie mowy

Aby prawidłowo i z sukcesem wspomagać rozwój mowy należy postępować wegług wskazówek ...

Opóźniona mowa

Prosty opóźniony rozwój mowy, zwany też samoistnym opóźnieniem rozwoju mowy (SORM) ...

Mutyzm

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym wieku dziecięcego i charakteryzuje się ...

Afazja

Afazja - całościowa lub częściowa utrata mowy spowodowana uszkodzeniem struktur mózgowych ...