Terapia logopedyczna obejmuje:

- usuwanie zaburzeń mowy - przywracanie mowy w przypadku jej utraty, - nauczanie mowy, która się nie wykształciła, - wyrówanie opóźnionego rozwoju mowy,
- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
- likwidacja przyczyn i skutków zaburzeń mowy, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Metody terapii logopedycznej - pokaz i wyjaśnienie ułożenia narządów artykulacyjnych,
- metoda uczulania miejsc artykulacji,
- metoda mechanicznego układania narządów artykulacyjnych np. przy pomocy szpatułki,
- metoda odczytywania mowy z ruchów ust,
- metoda wykorzystania nieartykułowanych dźwięków do tworzenia nowych głosek np. dmuchanie, dmuchanie, wibracje warg,Rozwój mowy

Najczęściej zadawane przez rodziców i opiekunów pytania ...

Nasza klinika


Profilaktyka

Każdy rodzic powinien mieć świadomość, że do poważnych wad zgryzowych oraz wad wymowy prowadzą ...

Wspomaganie mowy

Aby prawidłowo i z sukcesem wspomagać rozwój mowy należy postępować wegług wskazówek ...

Opóźniona mowa

Prosty opóźniony rozwój mowy, zwany też samoistnym opóźnieniem rozwoju mowy (SORM) ...

Mutyzm

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym wieku dziecięcego i charakteryzuje się ...

Afazja

Afazja - całościowa lub częściowa utrata mowy spowodowana uszkodzeniem struktur mózgowych ...