Co to jest mutyzm wybiórczy?

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym wieku dziecięcego i charakteryzuje się stałą odmową mówienia w niektórych sytuacjach społecznych. Poza tymi sytuacjami dziecko mówi prawidłowo. Wiadomo, że zaburzenie to pojawia się na wczesnym etapie życia i może być przejściowe, na przykład gdy towarzyszy rozpoczęciu nauki w szkole. W niektórych przypadkach mutyzm może się jednak utrzymywać przez całą szkolną karierę dziecka.

Dzieci dotknięte mutyzmem wybiórczym zazwyczaj swobodnie rozmawiają w domu lub z bliskimi przyjaciółmi, ale nie odzywają się do swoich nauczycieli. W poważniejszych przypadkach mogą również nie mówić w towarzystwie rówieśników, ale komunikują się z nimi niewerbalnie. Mutyzm pojawia się w dzieciństwie około 3 - 6 r.ż. kiedy dziecko zaczyna nawiązywać kontakty z osobami spoza rodziny. Nie ma reguły czy są to dzieci towarzyskie i pewne siebie czy nieśmiałe i małomówne. Często nie mają w ogóle wady wymowy a ich aparat artykulacyjny jest w pełni sprawny. W kontaktach z bliskimi w domu są rozmowne i mogą mieć nawet opinię nadpobudliwych i gadatliwych. Jednakże kiedy w pobliżu pojawia się obca osoba następuje blokada i dzieci wycofują się z kontaktu werbalnego. Takie dzieci są jak Dr Jekyll i Mr Hyde, w różnych sytuacjach przejawiają dwa skrajne sposoby zachowania. Ciche w szkole, w domu bywają nadpobudliwe, nie reagują na polecenia rodziców, a na widok obcych uciekają lub wybuchają płaczem - mówi dr Anita Brylska z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie. Wprost :Epidemia milczenia Monika Florek-Moskal

 • Wychowawcy rzadko zwracają uwagę na dzieci dotknięte mutyzmem wybiórczym ponieważ są to dzieci nie sprawiające kłopotów w grupie; są ciche, nieśmiałe, nie krzyczą nie psocą. Największa wykrywalność mutyzmu jest w szkole, kiedy okazuje się że dziecko nie odpowiada na pytania, nie uczestniczy w dyskusjach grupowych, nie utrzymuje kontaktu werbalnego z rówieśnikami przez co jest odrzucone.
 • Przyczyny mutyzmu wybiórczego?

  Nie ustalono jednej przyczyny odpowiedzialnej za pojawienie się mutyzmu wybiorczego. Wpływ na jego rozwój mogą mieć czynniki genetyczne, psychologiczne, emocjonalne oraz społeczne. W przeszłości uważano, że dzieci z mutyzmem są złośliwe i manipulują innymi. Jednak ostatnie badania wykazały silny związek mutyzmu wybiorczego z zaburzeniami w kontaktach społecznych, które mogą prowadzić takie do zachowań innych niż sam brak mówienia, takich jak na przykład ograniczony kontakt wzrokowy i uboga ekspresja mimiczna, sztywność fizyczna, nerwowe wiercenie się oraz wycofanie z kontaktu. * ibidem.

  Udowodniono, że na mutyzm wybiórczy zapadają dwukrotnie częściej dziewczęta niż chłopcy. Psychika dziewczynek jest delikatniejsza niż chłopców, one częściej w sytuacjach stresowych wycofują się.

  Jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym?

  Im wcześniejsza diagnoza tym większe szanse na pozytywny wynik terapii.

  Zaburzenie to nie znika samo wraz z wiekiem i może się nasilać dlatego nie należy zwlekać z udaniem się do specjalisty.

  Jeżli dziecko w kontaktach z najbliższymi mówi, jest wesołe, towarzyskie a w przedszkolu, szkole, poza domem milczy, unika kontaktu z rówieśnikami, jest wycofane , przejawia zachowania lękowe warto jak najszybciej skonsultować się ze specjalistą. Wielu rodziców w ogóle nie zgłasza się do lekarza, licząc na to, że zaburzenia miną z wiekiem. - Nic bardziej błędnego. W ciągu szesnastoletniej pracy z osobami chorymi na mutyzm nie spotkałam się z samoistnym ustąpieniem zaburzenia - mówi dr Brylska. Jej zdaniem, w wykryciu mutyzmu najważniejsze jest przeprowadzenie podczas wizyty u pediatry tzw. bilansu czterolatka. Lekarz powinien wtedy sprawdzić, jak dziecko mówi, dowiedzieć się, czy rozmawia z nieznajomymi w parku, czy odpowiada na pytania sąsiadów, czy odzywa się w sklepie. Jeżli terapia zacznie się natychmiast, wystarczą cztery miesiące, by nastąpiła poprawa i dziecko zaczęło normalnie funkcjonować. * ibidem s.4


  Rozwój mowy

  Najczęściej zadawane przez rodziców i opiekunów pytania ...

  Nasza klinika

  Profilaktyka

  Każdy rodzic powinien mieć świadomość, że do poważnych wad zgryzowych oraz wad wymowy prowadzą ...

  Wspomaganie mowy

  Aby prawidłowo i z sukcesem wspomagać rozwój mowy należy postępować wegług wskazówek ...

  Opóźniona mowa

  Prosty opóźniony rozwój mowy, zwany też samoistnym opóźnieniem rozwoju mowy (SORM) ...

  Mutyzm

  Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym wieku dziecięcego i charakteryzuje się ...

  Afazja

  Afazja - całościowa lub częściowa utrata mowy spowodowana uszkodzeniem struktur mózgowych ...