Logopedia

Logopedia - nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie ( logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad: wady mowy i zaburzenia mowy (logopedia specjalna).

Obecnie obowiązujące definicje logopedii mówią, że jest ona nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy , usuwaniu wady mowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.
Obejmuje także oddziaływanie na psychiki w celu wytworzenia właściwego stosunku dowady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. Logopedia zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzenia mowy , ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem.
Logopeda interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem (wady mowy) i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.


Rozwój mowy

Najczęściej zadawane przez rodziców i opiekunów pytania ...

Nasza klinika

Profilaktyka

Każdy rodzic powinien mieć świadomość, że do poważnych wad zgryzowych oraz wad wymowy prowadzą ...

Wspomaganie mowy

Aby prawidłowo i z sukcesem wspomagać rozwój mowy należy postępować wegług wskazówek ...

Opóźniona mowa

Prosty opóźniony rozwój mowy, zwany też samoistnym opóźnieniem rozwoju mowy (SORM) ...

Mutyzm

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym wieku dziecięcego i charakteryzuje się ...

Afazja

Afazja - całościowa lub częściowa utrata mowy spowodowana uszkodzeniem struktur mózgowych ...